Víkendové surfovanie

lampa ku štrajku vysokoškolských učiteľov – ak len jednu vec dnes, tak toto si pozrite

ešte rozhovor na danu tému

Štrajk nedosiahol požiadavky, ale dosiahol oveľa viac. Hovorí sa o školstve. A to je v tejto chvíli dôležitejšie ako požiadavky. A je to odpoveď aj na to, prečo sa teraz zapájajú vysoké školy. Nemyslíme si, že keď sa teraz ozveme, hneď pribehne premiér s ministrom a povedia, že všetko splnia. Ale bude vidieť, na akej strane stojíme a že sme partneri do diskusie.

Martin Slobodník: Nemlčme!

Úlohou vysokoškolského pedagóga nie je len sprostredkovať vedomosti svojim študentom, ale zároveň aspoň čiastočne prispieť k formovaniu ich občianskych postojov. Čo im v tom lepšie pomôže ako jasný verejný postoj najvyšších predstaviteľov vysokých škôl, na ktorých študujú? Súčasný štrajk môže byť pre našich študentov rovnako dôležitou súčasťou ich odborného a osobného dozrievania ako účasť na seminári či prednáške. Štrajk je zároveň príležitosťou – poskytli nám ju naši kolegovia z nižších stupňov vzdelávania, nevytvorili sme si ju sami, nezabudnime na to a možno sa dokonca pýtajme, či sme nezlyhali – na nový začiatok budovania vzťahov univerzity s politickou mocou. Buďme sebavedomejší a hrdší, nemáme sa za čo hanbiť.

meet the Robin Hood of science (hat tip Ivovi za linku)

OSN vyzvala SR na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien

Výbor kritizoval Slovenskú republiku aj za nedostatky a vytváranie bariér v prístupe žien k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Vládu napríklad vyzval, aby všetky náklady súvisiace s výkonom interrupcie, vrátane interrupcie na žiadosť, ako aj moderné antikoncepčné prostriedky boli hradené z verejného zdravotného poistenia. Odporučil zrušiť zákonnú požiadavku povinnej čakacej doby pred vykonaním interrupcie na žiadosť, či špecifickú formu poučenia, ktoré žena v súčasnosti nemôže odmietnuť a ktoré obsahuje zavádzajúce informácie. Vláde tiež odporučil vytvoriť mechanizmy, ktoré by ženám garantovali dodržiavanie adekvátnych štandardov starostlivosti v súvislosti s pôrodmi, rešpektovanie ich autonómie, ako aj požiadavky slobodného a informovaného súhlasu so všetkým, čo sa pri pôrode deje.

Winners of the 2016 World Press Photo Contest

zomrela Harper Lee, ktorá napísala To kill a mockingbird

I wanted you to see what real courage is, instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand. It’s when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what.

Atticus Finch

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.