Samsara a Baraka

tento je nový:

tento bol pred dvadsiatimi rokmi: