Delenie nulou

Ako to dopadne, keď niekoho nenaučili, aby nedelil nulou…

Divided by zero