Quade

Ďalší sneh, noví snehuliaci. Tentokrát prišli bližšie ku dverám ako minule.