Voda a kosenie

Kubkove prvé strihanie

pred:

Neostrihaný

striháme:

Striháme

po:

Ostrihaný