Wonder women

Wonder Women od Sam Maggs 

Táto kniha je skôr pre Kiku, keď raz začne poriadne čítať po anglicky, ale ja som si ju celkom s radosťou preletela. Sú to kid-friendly krátke životopisy 25 žien (plus spomína zhruba 25 ďalších), ktoré boli vedkyne, lekárky, špiónky, vynálezkyne a cestovateľky. Zaujímavé na tom je, že som z nich poznala len dve a Marie Skłodowska Curie, Rosalind Franklin alebo Jocelyn Bell Burnell sa na hlavný zoznam ani dostali. Výborné je aj to, že aj keď biele európanky alebo američanky prevažujú, slušné zastúpanie majú aj iné farby pleti a iné krajiny. 

Annie Smith Peck: A woman who has done good work in the scholastic world doesn’t like to be called a good woman scholar. Call her a good scholar and let it go at that… I have climbed 1,500 feet higher than any man in the United States. Don’t call me a woman mountain climber.

Jedna téma sa v knihe objavuje opakovane – ženy, ktorých objavy boli pripísané mužom:

But since Lise was exiled from Germany, Otto published their findings and Lise’s theory in the journal Nature – without giving Lise credit… Then in 1944, despite Lise having coined the term nuclear fission in her own Nature article in 1939, Otto won the Nobel Prize in chemistry for the discovery… Although his 1946 Nobel lecture did mention Lise five times, most people assumed she was merely Otto’s junior assistant, a misconception that he seems to have done nothing to correct.  

Je výborné, že aj takéto knihy vychádzajú. Representation matters. 

Víkendové surfovanie

veľmi aktuálne, našťastie už som kus za prvou verziou… Anne Lamott: Shitty first drafts

For me and most of the other writers I know, writing is not rapturous. In fact, the only way I can get anything written at all is to write really, really shitty first drafts.

The first draft is the child’s draft, where you let it all pour out and then let it romp all over the place, knowing that no one is going to see it and that you can shape it later. You just let this childlike part of you channel whatever voices and visions come through and onto the page. If one of the characters wants to say, “Well, so what, Mr. Poopy Pants?,” you let her. No one is going to see it. If the kid wants to get into really sentimental, weepy, emotional territory, you let him. Just get it all down on paper, because there may be some thing great in those six crazy pages that you would never have gotten to by more rational, grown-up means. There may be something in the very last line of the very last paragraph on page six that you just love, that is so beautiful or wild that you now know what you’re supposed to be writing about, more or less, or in what direction you might go–but there was no way to get to this without first getting through the first five and a half pages.

88-ročná vedkyňa, Yvonne Brill, ktorá vynašla pohon pre komunikačné satelity, nedávno zomrela. Prvý odstavec článku, ktorý pri tej príležitosti napísali v New York Times? Spomína, ako sa sťahovala, keď jej manžel menil prácu, a ako 8 rokov doma vychovávala deti.

vedkyne nie sú jednorožce – o knižkách pre deti

objímajúce sa mrkvy

o čakajúcich kávach – takéto reštaurácie alebo potraviny by som podporovala

The next order was for seven coffees and it was made by three lawyers – three for them and four ‘suspended’. While I still wonder what’s the deal with those ‘suspended’ coffees I enjoy the sunny weather and the beautiful view towards the square in front of the café. Suddenly a man dressed in shabby clothes who looks like a beggar comes in through the door and kindly asks ‘Do you have a suspended coffee?’

Víkendové surfovanie

rodičovstvo ako prostriedok pre osobný rast – od môjho brata; vraj mi tým nechcel nič naznačiť; Inak si myslím, že niečo na tom bude, ale je to veľmi zjednodušený pohľad na vec. Ako som mu odpísala

do určitej miery je to podľa mna pravda, ale
a) to predpokladá, že matka má na tie aktivity popri staraní sa o deti ešte čas a energiu a niekto iný sa o ne stará, keď ich ona robí
b) nie je to pre každého – niekto by sa rád vrátil, tam kde prestal pred materskou, len to nejde, lebo zrazu nemôže robiť také hodiny napr
c) keď mamy po materskej hľadajú zamestnanie, tak Ti môžem garantovať, že tie 3,4,5 rokov čo boli doma im nikto neuzná ako školenie v manažmente a people skills
d) čo sa týka platu a seniority, tak tých par rokov sa v klasických zamestnaniach prejaví
Ako ženy – ktorým je sprievodca určený predovšetkým – by sme v expertnom hodnotení uvítali vo väčšej miere zameranie sa na zdravie matiek a detí po pôrode. Cítime znepokojenie nad tým, že odborníci uprednostnili zo širšej ponuky ukazovateľov epidurálnu analgézu pri pôrode (PEDA) namiesto nejakého indikátora zdravia ženy po pôrode. Takéto informácie nie sú prístupné ani verejnosti, takže o šanciach ženy a dieťaťa prejsť pôrodom bez vážnejšej zdravotnej ujmy si môžeme vytvárať iba dohady. Údaje o miere nástrihov a cisárskych rezov majú slúžiť k ilustrácii toho, aké ťažké, priam až nemožné je v niektorých zariadeniach porodiť dieťa bez chirurgického zásahu. V situácii, kedy takáto šanca klesá v mnohých pôrodniciach pod 20 %, nám pripadá absurdné zameriavať sa na PEDA. Radi by sme rodili v takých pôrodniciach, kde rovnako záleží na dlhodobých dopadoch medicínskych zásahov na zdravie ženy a dieťaťa a kde sa personál z tohoto dôvodu snaží tieto zásahy minimalizovať na bezpečnú úroveň. Uvedomujeme si, že ako laičky nedokážeme posúdiť opodstatnenie lekárskeho zásahu v konkrétnom prípade, avšak všeobecná miera zásahovosti oproti ostatným vyspelým krajinám a tiež odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie sa nám javí neobhájiteľná.
recepty, ktoré máte v chladničke – zaklikáte suroviny, ktoré máte doma, a stránka vám ponúkne recepty na jedlá, ktoré sa z nich dajú vykúzliť
why gender equality stalled – článok hlavne o USA, ale toto je na zamyslenie pre všetkých:

The sociologist Pamela Stone studied a group of mothers who had made these decisions. Typically, she found, they phrased their decision in terms of a preference. But when they explained their “decision-making process,” it became clear that most had made the “choice” to quit work only as a last resort — when they could not get the flexible hours or part-time work they wanted, when their husbands would not or could not cut back their hours, and when they began to feel that their employers were hostile to their concerns. Under those conditions, Professor Stone notes, what was really a workplace problem for families became a private problem for women.

This is where the political gets really personal. When people are forced to behave in ways that contradict their ideals, they often undergo what sociologists call a “values stretch” — watering down their original expectations and goals to accommodate the things they have to do to get by. This behavior is especially likely if holding on to the original values would exacerbate tensions in the relationships they depend on.

In their years of helping couples make the transition from partners to parents, the psychologists Philip and Carolyn Cowan have found that tensions increase when a couple backslide into more traditional roles than they originally desired. The woman resents that she is not getting the shared child care she expected and envies her husband’s social networks outside the home. The husband feels hurt that his wife isn’t more grateful for the sacrifices he is making by working more hours so she can stay home. When you can’t change what’s bothering you, one typical response is to convince yourself that it doesn’t actually bother you. So couples often create a family myth about why they made these choices, why it has turned out for the best, and why they are still equal in their hearts even if they are not sharing the kind of life they first envisioned.

M. Gullerová: Slovensko by malo vytvoriť podmienky pre návrat slovenských vedcov zo zahraničia

Vedu treba popularizovať, pretože vývoj celej spoločnosti závisí od vedeckého pokroku. Treba si uvedomiť, že ak vedci zostanú v nedocenenej pozícii, čoraz menej mladých ľudí pôjde vedu študovať a robiť. Jednoznačne by prospelo, keby slovenské inštitúcie a univerzity sledovali svojich absolventov v zahraničí, pozývali ich späť, povedzme prednášať, a tým umožnili slovenským študentom osobne sa stretnúť s vedcami zo zahraničia. Taktiež je dôležité viac popularizovať jednotlivých vedcov, ktorí sa presadili svojou prácou. Napr. v top vede je stále veľmi málo žien. Určite by pomohlo, keby sa viac hovorilo o ženách – vedkyniach, ktoré dokážu zvládnuť top kariéru aj rodinu.

Víkendové surfovanie

ako prevážali raketoplán Endeavour ulicami Los Angeles – fotky; miestami to bolo tesné

najstarší odkaz vo fľaši – alebo staronové oceánografické metódy

hra o tróny (Fay Helfer) – ručná práca; tie portréty sú dobré

kreativita nie je talent ale spôsob myslenia

Existuje historka o starověkém učiteli umění, který provedl zajímavý sociální experiment. Na začátku školního roku řekl polovině třídy: “Vy se budete soustředit na kvalitu, budete se snažit vytvořit pár věcí co nejlépe a jen ty mi budete prezentovat.” Potom přišel k druhé skupině a řekl jim: “Vy se budete soustředit především na množství. Budete se snažit vytvořit co nejvíce bez ohledu na kvalitu výrobku. ”

Výsledek? Skupina zaměřená na kvantitu byla plně zaměstnána vlastní prací a produktivitou. Kvalitativní skupina seděla na zadku, hloubala o dokonalosti a na konci mohla ukázat akorát tak velkolepé teorie.

Zatímco “kvantitativní” skupina se učila z chyb a za pochodu pokračovala, druhá stála na místě, stagnovala. Tuto strategii potvrzují i současné výzkumy zaměřené na kreativitu ze Stanfordské univerzity (Dow a kol., 2010) – design studentů zaměřených na množství měl mnohem lepší výsledky.

Co z toho vyplývá? Soustřeďte se v první řadě na kvantitu, nehodnoťte. Kvalita přijde časem.

Paul Erdős – N is a number – The man made of maths (dokumentárny film):

http://www.youtube.com/watch?v=pnCrUroeVlI

kedy posielať e-maily, aby ich adresát otvoril

minimalistické “portréty” slávnych žien – páčia sa mi všetky okrem toho posledného

o New Yorských policajtoch, ktorí zachraňujú samovrahov – Jumper Squad