Víkendové surfovanie

toto je dôvod, prečo vás nezamestnám – anglická verzia, slovenská verzia (vďaka za tip Mirečkovi)

aké je to, vyrastať ako žena v Amerike (toto čítajúc, mi behajú zimomriavky po chrbte hneď z dvoch dôvodov – jednak, keď si spomeniem na zopár podobných vlastných zážitkov a potom, preto, že mám dcéru, ktorá sa im pravdepodobne tiež nevyhne; a syna…)

telová farba (zdroj):

Telová farba

collateral murder (wikileaks):

čo môžete očakávať, ak idete do nemocnice a chcete prirodzený pôrod (v USA)

paternalistický feminizmus Huga Schwyzera

mali by byť hračky neutrálne?

Lego

1981; zdroj