Will Smith o telesnej autonómii

Nechávame Willow rozhodovať o svojom účese. Keď máte malé dievčatko, ako ju naučíte, že ona sama kontroluje svoje telo? Ak ju naučím, že ja rozhodujem, či môže zmeniť účes, nahradí ma iným mužom, keď raz odíde z domu. Nemôže rozhodovať o mojich vlasoch, ale jej vlasy sú jej vlasy. Musí to byť ona, kto rozhoduje o jej tele. Takže keď odíde do sveta, odíde s tým, že je sama sebe pánom. Je zvyknutá robiť tieto rozhodnutia sama. [S manželkou] sa snažíme dávať [deťom] robiť tieto rozhodnutia, až kým unesú celú váhu svojich životov.

odtiaľto