life in progress
Čítame

Mesiac

Kika má už mesiac – uteká to rýchlo. A novinky tohto týždňa? Máme rodné listy. Zobrala som pre istotu 3 kusy – jeden nikdy nevie. Škoda je len, že sú bez mäkčeňov a dĺžňov (do formulára sme vyplnili aj s nimi, ale zjavne to neprešlo), tak dúfam, že to nebude vadiť na Slovensku, keď budeme vybavovať slovenský rodný list. (Návšteva…

ďalej...