life in progress

imagining objects and moments into existence

Víkendové surfovanie

problémy s telefónmi (od Mirečka): 40 najlepších protestných plagátov roku 2011; a ešte jeden navyše od Didiho hrdina roka (CNN) o upravovaných fotkách – od tých starých až po tie dnešné o teamových projektoch (vtipný obrázok) lego iba pre chlapcov? a potom, že prečo sa Američania (vo všeobecnosti) nezaujímajú o […]