life in progress

Víkendové surfovanie

Adele: Hello – trochu inak CRISPR – The gene hackers (toto znie aspoň tak scary ako to, že sa do 50 rokov “prebudí” umelá inteligencia) na začiatku decembra NY Times uverejnili editoriál na prvej strane (prvý od roku 1920), kvôli ďalšej streľbe na verejnosti. It is a moral outrage and a national disgrace that civilians can legally purchase weapons designed specifically…

ďalej...