life in progress

Víkendové surfovanie

nedávno som hľadala príklad na nenewtonovskú tekutinu a našla som oobleck (dá sa po ňom aj behať): aj toto je poézia And I noticed my new best friend—by now we were holding hands— Had a potted plant poking out of her bag, some medicinal thing, With green furry leaves. Such an old country traveling tradition. Always Carry a plant. Always stay rooted…

ďalej...