Víkendové surfovanie

sandcastles – deti so záujmom komentovali

Mladí Slováci vyrábajú kozmetiku

wolfram physics project

How Much Core Strength Do Olympic Swimmers Have?


Learning How to DanceThe Basic Dance Steps Everybody Can Follow

According to this model, just 60% of people wearing masks that are 60% effective could, by itself, stop the epidemic.

Top 100 Gaining and Top 100 Declining categories in e-commerce

Theory: Coronavirus is a yeast symbiont with an extremely convoluted parasitic lifecycle

Na covid-19 zomrel nedávno v NJ aj John Conway okrem iného známy svojou Game of Life (ktorú som aj ja so študentami vyrábala po prednáške o stavových automatoch). Tento animovaný gif z xkcd prefektná spomienka. 

Stephen Wolfram: Idea Makers

Túto knihu som prečítala už dávno, ale potom som na ňu nejako zabudla a natrafila som na ňu až pri upratovaní v čítačke. 

Mohla by byť dobrá. Ale nie je. 

Ja som veľkou fanynkou pána Wolframa. wolframalpha používame so študentami veľmi často (dnes sme hľadali najväčšie známe prvočísla), páčilo sa mi, ako spolu so synom pomáhali pri tvorbe filmu Arrival, aj jeho prístup k dátam. Chystala som sa aj na jeho knihu A New Kind of Science (open access). Takže do Idea Makers som sa pustila s veľkou chuťou. 

Prečítala som si o niekoľkých zaujímavých ľuďoch z Wolframovho pohľadu. To by samo o sebe mohlo byť veľmi fajn, lebo kombinácia niečoho intímneho zasadená do širšieho kontextu dokáže byť veľmi silná (teraz mám napríklad v takomto duchu rozčítané Raising Elijah, kde sa prelína osobný, lyricky písaný, príbeh s verejným/náučným/aktivistickým textom). Ale tu sa to nepodarilo. Wolframove ego preráža skoro v každej biografii. Ešte aj u tých, s ktorými sa nestretol osobne, si neodpustil poznámky typu “keď dokázali to, čo dokázali bez wolframalpha, predstavte si, čo ešte by objavili, keby mali takýto nástroj k dispozícii”. 

Takže nie. Alebo ak predsa, tak len so silným filtrom. 

Víkendové surfovanie

málo ale o to zaujímavejšie:

analýza seba samého – Stephen Wolfram, zakladateľ Wolfram|Alpha, analyzuje dáta, ktoré o sebe nazbieral; fascinujúce

One day I’m sure everyone will routinely collect all sorts of data about themselves. But because I’ve been interested in data for a very long time, I started doing this long ago. I actually assumed lots of other people were doing it too, but apparently they were not. And so now I have what is probably one of the world’s largest collections of personal data.

už nechcem byť feministka

Most of all, I am tired of knowing. Knowing that my eyes have been opened, and that what has been seen cannot be unseen. I am tired of knowing it, when I see something that is wrong. I am tired of knowing that only speaking out can change it. I am tired of knowing exactly how hard and scary it can be to do so.  I am tired of knowing that if I am not careful, the fight will eat up my hope and strength, and leave me only with bitterness. I am tired of knowing that I can never turn back to not knowing. I am tired of knowing that despite my fears and exhaustion, I am a feminist.

dvaja HIV pacienti po transplantácii bez vírusu. Mohla by to byť cesta k liečbe?

One patient is HIV-free two years later, and the other is seemingly uninfected three-and-a-half years later.
“They still have no detectable HIV DNA in their T-cells,” Kuritzkes said. In fact, doctors can’t find any trace of HIV in their bodies — not in their blood plasma, not when they grow cells in the lab dishes, not by the most sensitive tests.
Can the patients be told they are cured?
“We’re being very careful not to do that,” Kuritzkes said.

lekcia plávania:

slony

a ešte niečo na pobavenie