life in progress

Víkendové surfovanie

báseň písaná v programovacom jazyku Perl (všetky slová v ňom existujú; program skončí bez outputu hneď na prvom riadku, keď dojde na exit) # Larry Wall: Black Perl BEFOREHAND: close door, each window & exit; wait until time. open spellbook, study, read (scan, select, tell us); write it, print the hex while each watches, reverse its length, write again; kill spiders,…

ďalej...