life in progress

Žilinské katakomby – skôr také pivnice

Nedopatrením som sa dozvedela, že sa dá ísť pozrieť do podzemia pod kapucínsky kláštor na Mariánskom námestí. Katakomby je asi príliš honosný názov, sú to skôr také prepojené pivnice Ale deti si to celkom užili – s čelovkami na hlavách, baterkami v rukách, preliezali aj tadiaľ, kadiaľ dospelí nemohli: Toto je krypta pod kostolom: Bolo to celkom fajn, od sprievodcu…

ďalej...