life in progress

Nancy Pelosi o veku a ženách v kongrese

Keď sa jej Luke Russert na tlačovej konferencii spýtal, či nie je čas uvoľniť miesto mladším (video stojí za pozretie): Let’s for the moment honor it as a legitimate question although it’s quite offensive but you don’t realize it I guess. The fact is that everything that I have done in my almost decade now of leadership is to elect younger…

ďalej...