life in progress

Víkendové surfovanie

Slovenka žijúca v Belgicku, u ktorej som an jeseň pár dní bývala počas konferencie, Marta Gal, organizuje v máji cykloakciu Aby sa deti rodili s láskou. Gabriel’s Horn – má nekonečný povrch ale konečný objem prečo UPS dodávky neodbočujú doľava UPS engineers found that left-hand turns were a major drag on efficiency. Turning against traffic resulted in long waits in…

ďalej...