life in progress

Víkendové surfovanie

Lego mašinka, ktorá postaví papierové lietadielko a potom ho vystrelí (to vystrelenie som si musela pozrieť znovu, lebo na prvý raz som ho akosi nezbadala): ako vyzerá 200 kalórií Ten Simple Rules for Effective Computational Research homeward The consensus is in. Birds are living dinosaurs why moms get nothing done

ďalej...

Iná škola, iný vták, ale zase raz

Prosím vás, prezraďte mi. Stáva sa to aj vám? Raz som na NJIT prišla do triedy prednášať o integráloch a tam študenti v laviciach sledovali, ako malý vtáčik naráža do okna. Z vnútornej strany. Bol začiatok zimného semestra, vonku pekné počasie, trieda hneď pri únikovom východe vedúcom na dvor, ktorý niekto nechal otvorený. A potom všetci pozerali na mňa, že…

ďalej...