Skutočný pride? Skončite nenávisť

Zase sa raz ukázalo, že sme nie je čítanie pre mňa. Spoliehajúc na rešerše iných ľudí, som si pootvárala články, ktoré mali najviac hlasov na Vybrali sme. S vyše 700 tam bol otvorený list primátorovi Bratislavy (zvýraznenie moje):

Z verejne publikovaných informácií sme sa dozvedeli o príprave Dúhového pochodu 2012 v Bratislave. Podľa toho, ako uvádza jeho organizátor, toto podujatie má podporu primátora mesta a bude otvorené tromi symbolickými sobášmi (mužsko-mužského, žensko-ženského a mužsko- ženského páru).

Voči vyjadreniu podpory zo strany primátora mesta máme vážne výhrady. Ide totiž o aktivitu, ktorá podnecuje snahy, ktoré v našej krajine nemajú ani legislatívnu podporu, ani morálne zázemie, ba ani dlhodobú spoločensko-historickú tradíciu. Navyše výrazne zasahujú do statusu rodiny…

S vyše 300 hlasmi tam bola petícia Skutočný pride (zvýraznenie opäť moje):

Vieme, že deti potrebujú komplexnú výchovu, pri ktorej je nezastupiteľná prítomnosť tak matky ako aj otca. Je preto dôležité, aby sa deti rodili a vychovávali práve v manželstve, ktoré je opatrené záväzkom výlučnosti a trvalosti.

Každá spoločnosť potrebuje čestných a rozumných ľudí, ktorých však sama nedokáže vyformovať. Preto je materinská a otcovská láska rodičov nenahraditeľná pre zdravý vývin detí ako aj pre spravodlivú politickú spoločnosť.

end_hateLebo žena s mužom, ktorí vychovávajú deti, ale nemajú na to papier nemôžu vychovať čestných a rozumných ľudí? Lebo namiesto pomoci slobodným matkám im nakydáme, že to, čo robia je menejcenné, keďže nemajú vo svojom živote muža? A v neposlednej miere, homosexuálne partnerstvá nemôžu byť zázemím pre zdravý vývin detí? V Európe v roku 2012? Komu a ako ubližujú?

A ešte som natrafila na toto (našťastie už nie na sme). Malý chlapček v kostole spieva, že homosexuáli sa nedostanú do neba. Myslela som si, že nesúdim to, ako iní rodičia vychovávajú svoje deti. Ale keď som videla toto, tak áno, súdim a odsudzujem. Toto je zlé. Malý za to nemôže, ale rodičom by som vynadala. A to, ako reagujú ostatní prítomní dospelí? Hnus.

Mám chuť vyvesiť si dúhovú vlajku do okna…

obrázok odtiaľto