Dve krajiny

Toto video mi dnes prišlo e-mailom:

Zmiešané pocity mám. Teda, petíciu som podpísala, ale:

1. Zaujímalo ma, prečo USA ešte nepodpísali (Somálsko nepodpísalo preto, že je tam taký chaos, že nemá vlastne, kto podpísať). UNICEF hovorí:

Spojené Štáty Americké vždy podrobne zvažujú pred podpisom každej dohody. Toto skúmanie zahŕňa vyhodnotenie, či daná dohoda neodporuje existujúcim zákonom jednotlivých štátov alebo federálnym zákonom a môže trvať niekoľko rokov… Okrem toho USA zvažuje naraz iba jednu dohodu týkajúcu sa ľudských práv. V súčasnosti je to Konvencia na odstránenie všetkých foriem diskiminácie voči ženám.

Zaujímavé, nie?

2. Ak teda všetky ostatné krajiny podpísali a súhlasili, že každé dieťa má právo na prežitie, na rozvoj, na rodinu, na ochranu pred zneužívaním…, prečo ešte stále existuje detská práca, detskí vojaci, detská prostitúcia… a čo krajiny robia, aby tomu zabránili? To už UNICEF nehovorí (alebo len vo veľmi všeobecných formuláciách).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.