Surfovanie

keď študenti podvádzajú alebo na Slovensku je to tak

V decembri minulého roku Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK vylúčila zo štúdia dvoch študentov za závažný disciplinárny priestupok. Napriek tomu štúdium riadne ukončili a univerzita im zrejme bude musieť vydať diplomy.

of course, but maybe (výborné a zároveň hrozné…)

https://www.youtube.com/watch?v=KFwBH2fb2E0

‘I’m No Longer Afraid’: 35 Women Tell Their Stories About Being Assaulted by Bill Cosby, and the Culture That Wouldn’t Listen

The singular mind of Terry Tao

The Problem With Putting All the World’s Code in GitHub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.