Víkendové surfovanie

lampa ku štrajku vysokoškolských učiteľov – ak len jednu vec dnes, tak toto si pozrite

ešte rozhovor na danu tému

Štrajk nedosiahol požiadavky, ale dosiahol oveľa viac. Hovorí sa o školstve. A to je v tejto chvíli dôležitejšie ako požiadavky. A je to odpoveď aj na to, prečo sa teraz zapájajú vysoké školy. Nemyslíme si, že keď sa teraz ozveme, hneď pribehne premiér s ministrom a povedia, že všetko splnia. Ale bude vidieť, na akej strane stojíme a že sme partneri do diskusie.

Martin Slobodník: Nemlčme!

Úlohou vysokoškolského pedagóga nie je len sprostredkovať vedomosti svojim študentom, ale zároveň aspoň čiastočne prispieť k formovaniu ich občianskych postojov. Čo im v tom lepšie pomôže ako jasný verejný postoj najvyšších predstaviteľov vysokých škôl, na ktorých študujú? Súčasný štrajk môže byť pre našich študentov rovnako dôležitou súčasťou ich odborného a osobného dozrievania ako účasť na seminári či prednáške. Štrajk je zároveň príležitosťou – poskytli nám ju naši kolegovia z nižších stupňov vzdelávania, nevytvorili sme si ju sami, nezabudnime na to a možno sa dokonca pýtajme, či sme nezlyhali – na nový začiatok budovania vzťahov univerzity s politickou mocou. Buďme sebavedomejší a hrdší, nemáme sa za čo hanbiť.

meet the Robin Hood of science (hat tip Ivovi za linku)

OSN vyzvala SR na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien

Výbor kritizoval Slovenskú republiku aj za nedostatky a vytváranie bariér v prístupe žien k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. Vládu napríklad vyzval, aby všetky náklady súvisiace s výkonom interrupcie, vrátane interrupcie na žiadosť, ako aj moderné antikoncepčné prostriedky boli hradené z verejného zdravotného poistenia. Odporučil zrušiť zákonnú požiadavku povinnej čakacej doby pred vykonaním interrupcie na žiadosť, či špecifickú formu poučenia, ktoré žena v súčasnosti nemôže odmietnuť a ktoré obsahuje zavádzajúce informácie. Vláde tiež odporučil vytvoriť mechanizmy, ktoré by ženám garantovali dodržiavanie adekvátnych štandardov starostlivosti v súvislosti s pôrodmi, rešpektovanie ich autonómie, ako aj požiadavky slobodného a informovaného súhlasu so všetkým, čo sa pri pôrode deje.

Winners of the 2016 World Press Photo Contest

zomrela Harper Lee, ktorá napísala To kill a mockingbird

I wanted you to see what real courage is, instead of getting the idea that courage is a man with a gun in his hand. It’s when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what.

Atticus Finch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.