life in progress

Čo nám na numerike nepovedali

Zase raz mám predmet, ktorý sa volá numerická analýza. Zase raz sa začal tým, ako je číslo reprezentované v počítači, aká sa pri tom robí chyba, ako sa takáto chyba môže pri výpočtoch šíriť… Tak mi pri tom zišlo na um, že možno presne táto prvá prednáška je dôvod, prečo numerika nie je medzi študentami príliš obľúbená. A pritom, ako…

ďalej...