Ľahkovážne daňové priznania

Čoskoro príde zase ten čas, keď treba podať daňové priznanie. A tak sa nám ozval chlapík, ktorý nám ho pripravoval minulý rok (na rozdiel od slovenského, to americké sme si netrúfli podať sami). Medzi materiálmi, ktoré poslal, som sa dočítala aj veľmi vtipné informácie o pokute ($5000, minulý rok bola $500) za ľahkovážne daňové priznanie – frivolous tax return.

Ľudia totiž posielali do IRS (ekvivalent slovenského daňového úradu) “priznania”, v ktorých sa písalo napríklad (voľný preklad):

  • Nikde v daňovom zákone sa nepíše, že som povinný podať daňové priznanie a platiť dane.
  • Rešpektovanie daňových zákonov je dobrovoľné a nie povinné.
  • Keďže podanie daňového priznania nie je podľa zákona povinné, IRS musí daňové priznanie za človeka, ktorý ho nepodá, pripraviť, pokiaľ chce vymerať tomuto človeku daň a vybrať ju od neho.
  • Zamestnávateľ nie je povinný strhávať zamestnancovi z platu daň.
  • Daňový poplatník môže odmietnuť platenie daní, pokiaľ nesúhlasí s účelom, na ktorý budú použité.

Aj keď daňový zákon asi nepatrí k najlepšie napísaným a americké precedentné právo jeho interpretáciu nijako neuľahčuje, na IRS takého argumenty nezaberajú. A ich autorom odpovedá.

Celkom zaujímavé, nie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.