Jar a krotenie nekonecna

Dva krátke postrehy dnešného dňa:

Neviem, či ste si všimli, ale prišla jar. Ako sa to prejavuje? Okrem toho, že Američanky síce chodia stále v kabátoch, ale vymenili čižmičky za flip-flopky, nám tu všetko rozkvitlo. A tak som v škole nafotila zopár obrázkov. Škoda je len to, že ten posledný sa mi nepodarilo až tak úplne zaostriť. A ten v  strede je dôkazový materiál, že aj v Amerike majú zlatý dážď.


A ten druhý je prezentácia, o ktorej som čítala dnes v novinách. Volá sa krotenie nekonečna a prezentuje ju profesor matematiky Manil Suri. Pre matematikov nič nové, ale pre nematematikov veľmi prijateľne vysvetlené nekonečno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.