Po skúškach

Skončilo sa nám skúškové. Na rozdiel od toho klasického nášho, kde sme si mohli zvoliť poradie aj termín skúšok, tu nič také nehrozilo. Minulý utorok koniec semestra, streda bola “reading day” a od štvrtka bum, bum, bum, každý deň jedna skúška. Boli aj prekvapenia (na applied math, kde sa polovica otázok týkala vecí, o ktorých na prednáške nebola reč), aj znechutenia (numerika by sa podľa mňa naozaj nemala testovať písomnou skúškou), ale nakoniec to dobre dopadlo, takže prvý rok na NJIT mám za sebou.

A čo bude teraz? Budúci týždeň máme konferenciu – Frontiers in Applied and Computational Mathematics – a výlet do Bellových laboratórii a potom nám začne letný “semester”. Nebude to semester v pravom slova zmysle, lebo namiesto prednášok budú semináre, kde budú profesori s starší študenti prezentovať svoj výskum, ale učiť sa budeme aj tak, lebo v júni nás, prvákov, čakajú kvalifikačné skúšky. Takže taký je program na najbližší mesiac. Dúfam, že popri tom budem mať trochu viac času ako za posledné týždne (kedy nebol skoro žiadny).

Ale trošku asi predsa len bolo, lebo som videla tieto videá, o ktoré sa chcem podeliť.  Prvé je vtipná reklama na … ále, to určite pochopíte, že na čo:

Druhé je jedna veľmi zaujímavá prezentácia. V tomto prípade, aj keď je obsah dobrý, forma je ešte lepšia. Keby všetky prezentácie, ktoré si vypočujeme, boli spracované na takejto úrovni, to by sa pozeralo:

A posledné je video o tom, čo niektorí ľudia robia s ping-pongovými loptičkami. Zaujímalo by ma, koľko je za tým nevydarených pokusov a či by nebolo jednoduchšie tam tie loptičky iba na počítači dorobiť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.