Víkendové surfovanie

pozerali sme s deťmi:

the art of saying ‘no’

The origin of COVID

In what follows I will sort through the available scientific facts, which hold many clues as to what happened, and provide readers with the evidence to make their own judgments. I will then try to assess the complex issue of blame, which starts with, but extends far beyond, the government of China.

Neural implant lets paralyzed person type by imagining writing

Using an implant, a paralyzed individual managed to type out roughly 90 characters per minute simply by imagining that he was writing those characters out by hand.

pohrajte sa so svetluškami

And instead of synchronizing their clocks to a central leader, each firefly does the following: when you see a nearby firefly flash, nudge your clock a little bit forward.

ako chodia mačky

The best questions I ask myself

  • Am I attempting to mind-read somebody else’s intentions in this situation?

  • How could I give myself what I’m hoping this other person will give me?

frontiers for young minds

Frontiers for Young Minds believes that the best way to make cutting-edge science discoveries available to younger audiences is to enable young people and scientists to work together to create articles that are both accurate and exciting.
That is why distinguished scientists are invited to write about their cutting-edge discoveries in a language that is accessible for young readers, and it is then up to the kids themselves – with the help of a science mentor – to provide feedback and explain to the authors how to best improve the articles before publication.

ľudské práva žien nie sú kultúrna otázka

Iniciatívy za obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám zámerne stierajú rozdiely medzi takzvanými „kultúrno-etickými otázkami“ a princípmi demokratickej spoločnosti, akými sú vyššie spomenuté princípy rovnosti a nediskriminácie. Vytvárajú tak dojem, že práva ľudí, ktorí patria  k nejakej menšine, môžu byť predmetom verejnej diskusie a priznané ľuďom patriacim k tejto menšine až vtedy, ak sa na tom zhodne väčšina. V demokratickej spoločnosti sú to pritom práve princípy rovnosti a nediskriminácie, ktoré majú slúžiť ako ochranný štít pred zneužívaním moci väčšinou k tomu, aby obmedzovala a utláčala ľubovoľnú skupinu ľudí. Mechanizmu oslabovania demokracie a právneho štátu prostredníctvom obmedzovania ľudských práv žien sme v Ženských kruhoch venovali blog s názvom Boj proti interrupciám ako nástroj deštrukcie právneho štátu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.