Víkendové surfovanie

Lex Friedman má veľa dobrých interview. Toto sú len dve z nich:

Tento štát môže naozaj skrachovať

Podporovať sprísnenie európskych rozpočtových pravidiel tak, aby Európska komisia získala viac právomocí na úkor štátov. Populisti budú kričať, že to ohrozí našu ekonomickú suverenitu, ale je to naopak. Našu ekonomickú suverenitu ohrozí, keď skončíme v nejakom záchrannom mechanizme s nadiktovanými podmienkami.

Podporovať sprísnenie domácej dlhovej brzdy a schválenie nových pravidiel ústavným zákonom, zvlášť posilniť pozíciu výdavkových limitov v systéme. Ak sa to stane, politici nebudú mať na výber a dokonca získajú barlu, ktorá im pomôže vysvetľovať, že musia znižovať deficit, lebo ich k tomu núti ústavný zákon, a teda vlastne široká spoločenská dohoda.

Zastaviť šírenie omylu, že na výber je buď konsolidácia verejných financií, alebo oprávnené záujmy ľudí. Treba vysvetľovať, že hoci to znie paradoxne, šetrenie štátu pomôže všetkým. Lebo vysoké deficity nás ženú do bankrotu krajiny, ktorý napokon poškodí všetkých. Rovnako treba otvorene hovoriť, že z dlhov už nevyrastieme.

Everything must be paid for twice

One financial lesson they should teach in school is that most of the things we buy have to be paid for twice.

There’s the first price, usually paid in dollars, just to gain possession of the desired thing, whatever it is: a book, a budgeting app, a unicycle, a bundle of kale.

But then, in order to make use of the thing, you must also pay a second price. This is the effort and initiative required to gain its benefits, and it can be much higher than the first price.

A new novel, for example, might require twenty dollars for its first price—and ten hours of dedicated reading time for its second. Only once the second price is being paid do you see any return on the first one. Paying only the first price is about the same as throwing money in the garbage.

Ruská zastavení 

Autor oprášil zápisky ze dvou dávných cest do Ruska ještě z dob hlubokého komunismu. Realita dnešních dnů vrhla na jeho zážitky poněkud nové světlo, a tak se spolu s ním může čtenář podívat nejen na zajímavá místa, která v jsou současné době našinci nedostupná, ale i zamyslet se nad kořeny dnešní ruské reality.

Animated knots

The Race That Eats its Young

Předškolní péče o děti: jak se liší v jednotlivých evropských městech?

Only 1,280 Reproductive Human Ancestors Once Roamed Earth

The bottleneck occurred between 813,000 years ago and 930,000 years ago, and reduced an ancestral human species to less than 1,300 breeding individuals. The issue persisted for 117,000 years

pebble mosaics

fudge – inverzný tetris

wikenigma

Wikenigma is a unique wiki-based resource specifically dedicated to documenting fundamental gaps in human knowledge.

Listing scientific and academic questions to which no-one, anywhere, has yet been able to provide a definitive answer.

That’s to say, a compendium of so-called ‘Known Unknowns’.

museum of failure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.