life in progress

Oppenheimer (musím ešte raz zobrať deti do kina)

Trochu zostručnený rozhovor: Môj otec: Môžem zobrať Kiku a Kuba do kina? Ja: Jasné, na čo? On: Barbie alebo Oppenheimer? (Myslím, že to bola len rečnícka otázka, ale jeden nikdy nevie.) Ja: Oppenheimer. Ja by som išla tiež. (Už som 100 rokov nebola v kine… a Mišo bol práve vtedy preč.) On: Takí veľkí sú a ešte stále sa ich…

ďalej...