Víkendové surfovanie

The Math Revolution (vďaka Ondrovi za linku)

The new outside-of-school math programs like the Russian School vary in their curricula and teaching methods, but they have key elements in common. Perhaps the most salient is the emphasis on teaching students to think about math conceptually and then use that conceptual knowledge as a tool to predict, explore, and explain the world around them. There is a dearth of rote learning and not much time spent applying a list of memorized formulas. Computational speed is not a virtue.

eduScrum (a ešte raz) – Mišo teraz kvôli novej práci študuje všetko možné o Scrum-e, stand-up meetingoch, … a ako to už chodí, podobné veci majú tendenciu sa zjavovať z rôznych smerov, a u nás na fakulte začali chodiť linky na eduScrum

učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch. Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne. Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy. Dokonca si sami určujú, čo budú robiť na hodine a čo im ostane na domácu úlohu.

Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story – to je tá istá, ktorá rozprávala We should all be feminists (vďaka Zuzine za tip)

ako zarobiť na rodičoch

ako spraviť dieťaťu radosť

the scale of the universe

the life and death probability simulator

CRISPR’s Most Exciting Uses Have Nothing to Do With Gene-Editing

Now, instead of a precise and versatile set of scissors, which can cut any gene you want, you have a precise and versatile delivery system, which can control any gene you want. You don’t just have an editor. You have a stimulant, a muzzle, a dimmer switch, a tracker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.