Víkendové surfovanie

Minulý týždeň sme tu mali celoštátne kolo matematickej olympiády. Dve doobedia počítali, poobede ich bolo treba niekam zobrať. Výlet mi zatrhli (lebo, že vraj sa nedá spoľahnúť na počasie a nechceme improvizovať na poslednú chvíľu), tak som na jedno poobedie vybavila prehliadku mesta (hore na Burianovu vežu, dole do katakomb), ale to olympionikov vôbec nenadchlo. Kolega na druhé poobedie vybavil návštevu KIA a to sa im páčilo. (fascinujúce to bolo a nie úplne pozitívnym spôsobom)

Baby-friendly Hospital Initiative na Slovensku zlyháva

iba 18% žien uvádza, že im bol umožnený  kontakt koža na kožu so svojím dieťaťom po pôrode… Už v prvých dňoch po pôrode je umelou výživou kŕmená polovica detí… ani jedna nemocnica na Slovensku momentálne nespĺňa ani jedno z 10 kritérií iniciatívy baby friendly.

talking about miscarriages

A lovely nurse held my hand and told me to cry now, instead of holding back the tears for a later date. She was right of course.

lokálne potra­viny v deb­ničke až pred dvere (h/t Didimu za linku)

jedna poviedka z tejto knihy ma rozplakala… 

semafory na zemi

a Dutch town is trying out a pilot program to put traffic lights where everyone is already looking. On the pavement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.