Montreal

Hneď na začiatku nového roku sme zbalili kufre a pobrali sa na potulky.
Prvou zastávkou bol Montreal v Kanade.
Trochu sme sa poprechádzali a zakotvili v Chinatown na večeru.
Počasie nebolo práve lákavé…
… takže na druhý deň ráno, šup, šup opäť na letisko.
Odlet z Kanady
Prílet do tepla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.