Odpoveď z ministerstva zdravotníctva

Moja práca je v biomedicískej oblasti a robím prakticky len s ľuďmi mimo Slovenska. Keď sa Slovensko ako jediná krajina na svete dištancovalo od nových postupov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), tak sa ma kolega, americký onkológ, spýtal, že čo sa to u nás deje. Má pochopenie v zmysle, že vidí u nich doma Trumpa, ľudí okolo neho, hrozný Project 2025, takže rozumie, keď mu poviem, že toto nie je stanovisko príčetných Slovákov a Sloveniek. Ale obom nám príde strašidelné a frustrujúce, že aj tak je to oficiálne stanovisko Slovenska. 

Keď potom splnomocnenec vlády na prešetrenie manažovania pandémie vyhlasuje, že pandémia Covid-19 v skutočnosti nebola, to tiež zatne hlboko. 

Napísala som (okrem iného) ministerke zdravotníctva, lebo stále dúfam, že nie je márne sa ozývať, že len keď budeme ticho, tak má súčasná vláda šancu nám to tu úplne rozobrať na súčiastky. Toto boli moje otázky:

Vážená pani ministerka, 

dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s dnešnými výrokmi splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý sa podľa dostupných informácií vyjadroval, že pandémia COVID-19 na Slovensku nebola.

Ako občianka Slovenskej republiky, a vedkyňa pracujúca na dizajne klinických štúdií (vrátane takých, ktoré skúmajú lieky pre pacientov s tzv. dlhým COVIDom), ktorá je znepokojená potenciálnym negatívnym dopadom takýchto vyhlásení na verejnú mienku a dôveru v inštitúcie, Vás žiadam o objasnenie a oficiálne stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k nasledovným otázkam:

  1. Aké kroky plánuje Ministerstvo zdravotníctva SR podniknúť v súvislosti so šírením takýchto názorov zo strany splnomocnenca vlády?
  2. Kedy Ministerstvo zdravotníctva SR vydá oficiálne stanovisko k vyjadreniam splnomocnenca a zabezpečí verejnosti správne a overené informácie?
  3. Aké opatrenia sú na úrovni ministerstva plánované na zabezpečenie, aby verejní činitelia nešírili nesprávne informácie, ktoré môžu mať negatívny dopad na verejné zdravie?

Verím, že Ministerstvo zdravotníctva SR má záujem na ochrane verejného zdravia a zabezpečení dôveryhodnosti informácií, ktoré sú komunikované verejnosti. Vaše vysvetlenie by výrazne prispelo k objasneniu situácie a zlepšeniu komunikácie medzi verejnosťou a štátnymi inštitúciami.

Ďakujem Vám za Váš čas a teším sa na Vašu odpoveď.

S úctou,

Mgr. MSc. Iveta Jančigová, PhD

Svojimi titulmi sa neoháňam často, ale zdalo sa mi, že toto je jedno z tých miest, kde ich treba použiť. O 5 dní neskôr som dostala takúto odpoveď:

Dobrý deň, pani doktorka Jančigová.

Ďakujeme za Váš názor a zaslané otázky. V úvode by sme si dovolili pripomenúť  Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, ktorý  je zverejnený na nasledujúcom linku: https://www.vlada.gov.sk/peter-kotlar/

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková sa k téme možného spochybňovania pandémie vyjadrila vo video nahrávke, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach a zaslané médiám (https://fb.watch/sUSL2SYPgy/). Dané vyjadrenie deklaruje jednoznačný postoj a podporu zdravotníkom.

Dôležité je tiež doplniť, že ministerka zdravotníctva posilnila a rozšírila súčasnú, vládou schválenú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných a stále platných medzinárodných zdravotníckych predpisov z roku 2005,  o odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude v najbližšom období detailne a odborne vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila Svetová zdravotnícka organizácia. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dnes.

Ubezpečujeme Vás, že všetky kroky Ministerstva zdravotníctva SR majú za cieľ ochranu verejného zdravia a komunikovanie dôveryhodných informácií smerom k odbornej i širokej verejnosti. 

S pozdravom

Komunikačný odbor MZ SR

Hmmm. Snažím sa čítať s porozumením, ale v tomto prípade mi to ide ťažko. Prvý odstavec bude asi nepriama odpoveď na moju prvú otázku. Kroky buď neplánujú žiadne, alebo mi ich len nenapísali, ale možno sa niečo dočítam v štatúte. Tam sa (okrem iného) píše, že pandémia COVID-19 bola(!) v rokoch 2020 – 2022. Píše sa tam aj, že splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s príslušnými členmi vlády. Koordinoval aj toto vyhlásenie? 

Druhý odstavec je pravdepodobne odpoveď na moju otázku, kedy sa Ministerstvo zdravotníctva vyjadrí. Video ministerky bolo zverejnené deň po zaslaní môjho emailu, tak si hovorím, že som aspoň malou kvapkou prispela. Odhliadnuc od toho, že považovala za potrebné väčšiu časť ani nie minútového videa venovať otázke trestnej zodpovednosti a vyšetrovaniu, povedala len, že spochybňovanie pandémie je neúctou k pozostalým tých, ktorí zomreli. To je samozrejme pravda, ale je to aj omnoho viac. Je to spochybňovanie logiky, vedy, zdravotníctva, dôvery v štátne inštitúcie a podkopávanie rozumných opatrení v prípade pandémie v budúcnosti. 

Nech čítam, ako čítam, odpoveď na moju tretiu otázku nenachádzam. Držím palce medzirezortnej skupine, ktorá vyhodnocuje dokumenty WHO. Dúfam, že budú mať iný názor, ako Slovensko deklarovalo začiatkom júna, ale nie som v tomto veľmi optimistka. 

Hnutia (toto slovo tu používam v širšom zmysle: movements, skupiny, …) sa radikalizujú, keď sa ukáže, že nemajú pravdu. Pretože, ak na svojich názoroch napriek tomu trvajú, tak rozumní ľudia odídu a nechcú s nimi mať nič spoločné. Ale tí, čo ostanú, sú tí menej racionálni, viac radikálni. Problém je, keď im prináleží právomoc robiť závažné rozhodnutia pre všetkých.

Ozývajme sa, nenechávajme to tak.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.