Slovenský rodný list pre dieťa narodené v USA

Tento návod nám dala Táňa a ušetrilo nám to zisťovanie, že čo a ako, tak sa s ním ďalej podelíme, nech poslúži aj iným Slovákom, ktorí chcú vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v USA.

V prvom rade si treba pri vybavovaní amerického rodného listu vypýtať viac originálov. My sme žiadosť vypisovali už v pôrodnici a po pár týždňoch sme išli na Office of Vital Statistics (obdoba slovenskej matriky) a vyzdvihli si tri originály. Jeden z nich sme potom poslali na Department of Treasury do Trentonu (toto je pre New Jersey, v iných štátoch bude treba poslať do hlavného mesta daného štátu) so žiadosťou o apostille (niečo ako medzinárodné notárske overenie). Stojí to $25, trvá približne 2 týždne a za príplatok ponúkajú aj expresné vybavenie. 

Do žiadosti sme napísali: “Please, accept this as our application for the birth certificate with an apostille. We need it to apply for our dughter’s citizenship and birth certificate in Slovak Republic. Enclosed is her original birth certificate and $25 fee.” Neviem, ako ostatné štáty, ale New Jersey už dáva iba elektronické apostily, takže, keď sa vrátil rodný list, bol k nemu pripnutý obyčajný papier s konfirmačným číslom, ktoré sa dá overiť online.

Potom sme vypísali žiadosť o slovenský rodný list, spravili kópie našich občianskych preukazov a sobášneho listu a spolu s apostilovaným americkým rodným listom poslali starým rodičom na Slovensko. Tí nechali rodný list aj s apostilom úradne preložiť a všetko zaniesli na matriku v mieste bydliska. Táto matrika potom všetko posiela na osobitnú matriku v Bratislave, ktorá ako jediná na Slovensku vydá rodný list pre dieťa narodené v zahraničí. Neprijíma však doklady priamo, takže treba ísť cez lokálnu matriku, na ktorú potom (za nejaké dva-tri mesiace) príde slovenský rodný list. Matrika kontaktuje starých rodičov a tí si ho prídu vyzdvihnúť.

Niekoľko komentárov:

–  Nám sa toto podario bez splnomocnenia pre starých rodičov, ale to už je na ochote danej matriky, lebo by ho mohli chcieť.

– Americký rodný list s apostilom sme nedostali naspäť, lebo ten ostal založený v archíve osobitnej matriky. Tomuto sa teoreticky dá vyhnúť tak, že im namiesto originálu dodáte notársky overenú kópiu (čo sme pôvodne aj my chceli urobiť), ale v praxi to nefunguje. Notárka totiž odmietla túto overenú kópiu spraviť, lebo náš apostil vraj nie je originál. Ignorovala fakt, že sa jedná o elektronický apostil, ktorý sa overuje online a priložený papier je len informácia o ňom. Tak ale možno budete mať šťastie na notárku, ktorá sa s niečím takýmto už stretla. V každom prípade, osobitnej matrike náš “neoriginálny” apostil nevadil.

– Ak sa vám to zdá príliš komplikované (alebo sa starým rodičom nechce), alternatíva je ísť cez slovenskú ambasádu v USA. Tí posielanie a komunikáciu s matrikou vybavia za vás (samozrejme za poplatok). Apostil a úradný preklad im však musíte dodať vy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.