life in progress

Víkendové surfovanie

snehové vločky rastúce pod mikroskopom why schools are failing our boys The lack of movement and rigid restrictions associated with modern schooling are killing my son’s soul. moja kamarátka Zuzina to po štyroch rokoch zabalila v Ugande, vybrala sa na pár týždňov do Argentíny, potom zavítala aj na Slovensko (to, že sme skoro do druhej v noci klábosili pri vínku…

ďalej...

Víkendové surfovanie

po víkende bez internetu len takto stručne: keď už aj PhD comics je o rodičovstve:   the tree with the apple tattoo o snehových vločkách nechcem, aby bol môj škôlkar gentleman – komentáre? Free your workers, Yahoo! Once upon a time, we lived in a world where men engaged in paid work and women stayed home and took care of…

ďalej...